artykuł nr 1

Głosowanie za granicą

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub dowody osobiste wpisywani są do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula (art. 35 Kodeksu wyborczego).
artykuł nr 2

Udostępnienie spisu wyborców

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. 19 września do 30 września 2011 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Żabia Wola czy został uwzględniony w spisie wyborców.
artykuł nr 3

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane do dnia 7 października 2011 r. w Urzędzie Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 pokój nr 1 - w godzinach pracy urzędu (pn 9:00-17:00, wt-pt 8:00-16:00)
artykuł nr 4

Dopisanie do spisu wyborców

Wyborcy przebywający czasowo we na terenie gminy Żabia Wola w okresie obejmującym dzień wyborów oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający na obszarze gminy Żabia Wola są dopisywani do spisu wyborców, na pisemny wniosek wniesiony do Urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów (art. 28 Kodeksu wyborczego) tj. 4 października 2011 r.
artykuł nr 5

Rejestr wyborców

Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców można składać w Urzędzie Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 pokój nr 1 - w godzinach pracy urzędu (pn 9:00-17:00, wt-pt 8:00-16:00).