artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20...

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych