artykuł nr 1

Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 2

UCHWAŁA nr 5/2010 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 47/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z...

w sprawie wskazania pracowników samorządowych Gminy Żabia Wola do składu Obwodowych Komisji Wyborczych.
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE Nr 45/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z...

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
artykuł nr 5

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych