artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Starosty Grodziskiego z dnia 27...

o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Grodziskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24...

o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa...

w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej