artykuł nr 1

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w...

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części B występuje wyborca będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim, zamieszkały na obszarze naszej gminy
artykuł nr 2

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w...

Z wnioskiem występuje wyborca: stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na obszarze gminy, zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż adr. zameldowania na pobyt stały
artykuł nr 3

Informacja o wyłożeniu spisów wyborców

Spisy wyborców w wyborach Prezydenta RP zostaną udostępnione do wglądu od dnia 7 czerwca 2010 roku do dnia 11 czerwca 2010 roku w Urzędzie Gminy Żabia Wola, pokój nr 1 w godzinach od 8:00 do 16:00.
artykuł nr 4

Informacje dotyczące: - spisów wyborców, -...

- Spisy wyborców - Zaświadczenia o prawie do głosowania - Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika
Dostępne kategorie:
--- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---
--- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów
--- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r.
--- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców
--- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Wykaz obwodów głosowania
Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.
Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r.