artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 15/2009
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do parlamentu Europejskiego (Dz.U.Nr 25, poz.219 z późn. zm.) w związku z art.48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz.1360 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. powołuje się 5 Obwodowych Komisji Wyborczych w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.

§ 2.
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy
Halina Wawruch


Załączniki: Rozmiar:
86.530 KB