artykuł nr 1

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Uprzejmie informuję, że do 8 maja 2009 roku do godziny 15:00 w pokoju nr 1 przyjmowane będą zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych.


URZĘDNIK WYBORCZY
Zofia Owczarek