artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 marca 2009 r

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 10 marca 2009r


Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U.  Nr  25 poz. 219, z późn.zm.) Wójt Gminy Żabia Wola podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc wyznaczonych na obszarze Gminy Żabia Wola, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Ojrzanów ul. Szkolna 1 - tablica ogłoszeń
Skuły ul. Mszczonowska 3       - tablica ogłoszeń
Słubica Dobra ul. Słoneczna 36   - tablica ogłoszeń  
Józefina ul. Mazowiecka 1 - tablica ogłoszeń
Żabia Wola  ul.Warszawska 17 - tablica ogłoszeń


  Wójt Gminy
Halina Wawruch