artykuł nr 1

W 2008 roku na terenie Gminy Żabia Wola zostały...

Miniony rok 2008 możemy uznać za bardzo ważny dla rozwoju naszej gminy szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej i zaopatrzenia w wodę. Każdemu działaniu, które podejmujemy przyświeca jeden cel, jest to poprawa jakości życia naszych mieszkańców,
artykuł nr 2

W 2007 roku na terenie Gminy Żabia Wola zostały...

- INFRASTRUKTURA DROGOWA; - BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO; - INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA; - INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA; - POZOSTAŁE INWESTYCJE I REMONTY