artykuł nr 1

Aktualne informacje nt. inwestycji gminnych

artykuł nr 2

Przygotowania do zimy zakończone

Żabia Wola już od początku listopada jest gotowa do wystąpienia opadów śniegu.
artykuł nr 3

Informatyzacja Gminy Żabia Wola

Informatyzację Gminy Żabia Wola rozpoczęło zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa systemu szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gminy Żabia Wola” realizowane z budżetu Województwa Mazowieckiego – 95% (w ramach komponentu „I- Mazowiecki program wsparcia rozwoju infrastruktury informatycznej dla gmin wiejskich”), środków własnych Gminy oraz innych źródeł, w tym z Telekomunikacji Polskiej. Inwestycja obejmowała zaprojektowanie oraz wykon...
artykuł nr 4

ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OSOWIEC

ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OSOWIEC
artykuł nr 5

Świat w zasięgu ręki - Internet w Gminie

Nasza gmina by wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców realizowała projekt "Rozbudowa systemu szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gminy Żabia Wola".