artykuł nr 1

„Budowa infrastruktury teleinformatycznej...

W ramach działania pod nazwą „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Gmina przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola”
artykuł nr 2

„ Gminne Centrum Zdrowia - modernizacja i...

W II kwartale br. Gmina przystąpi do realizacji Projektu „ Gminne Centrum Zdrowia - modernizacja i termoizolacja istniejącego obiektu ochrony zdrowia”
artykuł nr 3

„Restauracja obiektu dziedzictwa kulturowego...

Pod koniec zeszłego roku Gmina Żabia Wola rozpoczęła działania zmierzające do pozyskania środków z Funduszy Strukturalnych na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Restauracja obiektu dziedzictwa kulturowego - Dom Kultury w Żabiej Woli”.