artykuł nr 1

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli

1. Karty zadań inwestycyjnych - dostęp - jawny
2. Ewidencja przedszkoli niepublicznych - dostęp - na wniosek
3. Rejestr instytucji kultury gminy Żabia Wola - dostęp - http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net,
4. Ewidencja nazw ulic i placów - dostęp - jawny
5. Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości - dostęp - jawny
6. Uchwały Rady Gminy - dostęp - http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net,
7. Rejestr skarg i wniosków (na podstawie art. 254 KPA tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
8. Rejestr złożonych wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
9. Rejestr kontroli zewnętrznych - dostęp - na wniosek
10. Centralny Rejestr Umów i Zleceń - dostęp -

Załączniki:
Karta udostepnienia akt43 KB