artykuł nr 1

Ogłoszenia o naborze pracowników

Aktualne ogłoszenia o naborze pracowników do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli znajdują się pod adresem: http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=566&x=15
artykuł nr 2

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013r. godzina 09:00, miejsce: Gminny Osrodek Pomocy Społecznej, 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 5 pok nr 4
artykuł nr 3

Ogłoszenie o możliwości zatrudnienia asystenta...

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swojej oferty do: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola, tel. 46 857-82-88 W TERMINIE DO DNIA 15 LUTEGO 2013 ROKU
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2012 r. godzina 09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 96 321 Żabia Wola ul. Główna 5 pok. nr 5.
artykuł nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE na: remont pomieszczeń piętra...

Ofertę o formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 16-05-2011 do godziny 10.00 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola