artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej...

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej...

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.
artykuł nr 3

Informacja z dnia 15 października 2020 r

o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli oraz pełnionych dyżurach
artykuł nr 4

Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 15 października 2020 r.

Uchwała Nr 1/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 15 października 2020 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.

czytaj treść

Uchwała Nr 2/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 15 października 2020 r. 
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.

czytaj treść

Uchwała Nr 3/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej
w Żabiej Woli

czytaj treść

Uchwała Nr 4/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli

czytaj treść

artykuł nr 5

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II...

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.