artykuł nr 1

Obwieszczenia Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17 lipca 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17 lipca 2020 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli w wyborach do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 13 września 2020 r. 

czytaj treść

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17 lipca 2020 r.  o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 13 września 2020 r. 

czytaj treść