artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 248 Wojewody Mazowieckiego z dnia...

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola