artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 140 Wojewody Mazowieckiego z dnia...

zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola