artykuł nr 1

Rejestr wyborców

artykuł nr 2

Dopisanie do spisu wyborców

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW Wyborca na wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 7 lipca 2020 r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze tego samego okręgu wyborczego. Została uruchomiona centralna usługa umożliwiająca złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców drogą elektroniczną.
artykuł nr 3

Pełnomocnictwo do głosowania

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 9 dnia przed datą wyborów tj. do 3 lipca 2020 r.
artykuł nr 4

Głosowanie korespondencyjne

Pełne informacje dot. możliwości głosowania korespondencyjnego znajdą Państwo pod adresem: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualnosci/38198
artykuł nr 5

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 10 lipca 2020 r. (w godz. pracy Urzędu).