artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12...

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i o możliwości głosowania przez pełnomocnika
artykuł nr 2

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie II z...

o możliwości dokonania przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 8...

informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.