artykuł nr 1

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej...

o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Żabia Wola w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r.
artykuł nr 2

Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr 8/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnego oraz unieważnienia rejestracji listy w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r.

czytaj treść

Uchwała Nr 9/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnego oraz unieważnienia rejestracji listy w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r.

czytaj treść

artykuł nr 3

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 27 marca 2020 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 27 marca 2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 r.

artykuł nr 4

Informacja z dnia 13 marca 2020 r.

o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli oraz pełnionych dyżurach
artykuł nr 5

Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 13 marca 2020 r.

Uchwała Nr 1/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 r.

czytaj treść

Uchwała Nr 2/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 r.

czytaj treść

Uchwała Nr 3/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli

czytaj treść

Uchwała Nr 4/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli

czytaj treść