artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE II...

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola przeprowadzonych w dniu 29 września 2019 r.
artykuł nr 2

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola