artykuł nr 1

Informacja

artykuł nr 2

POSTANOWIENIE NR 1142/2019 Komisarza Wyborczego w...

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 29 września 2019 r.
artykuł nr 3

POSTANOWIENIE NR 1141/2019 Komisarza Wyborczego w...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żabia Wola
artykuł nr 4

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie II z...

o możliwości dokonania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
artykuł nr 5

INFORMACJA

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 30 sierpnia 2019 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Żabia Wola, ul. Główna 5 (pokój 5) w godzinach urzędowania, tj. w poniedziałki od 9:00 do 17:00, wtorki, środy i czwartki od 8:00 do 16:00 oraz piątki od 8:00 do 15:00.