artykuł nr 1

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

wybory do MIR

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Grodziskim, zgodnie z uchwałą  nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. zarządzone zostały na dzień 28 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat wyborów zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.mir.pl/


INFORMACJA 

Liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia. W związku z powyższym mandaty na członków Rady Powiatowej MIR zostaną obsadzone bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca br. 
Członkami Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Grodziskiego reprezentującymi Okręg Wyborczy nr 38 w Żabiej Woli w kolejnej kadencji będą Przemysław Borowy i Waldemar Leśniak.

Uchwała Komisji Okręgowej nr 38 w Żabiej Woli w sprawie uznania zarejestrowanych kandydatów za wybranych członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Grodziskiego czytaj treść

 

 

artykuł nr 2

Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych

Uchwała Nr 1/2019  Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych (czytaj treść)

Uchwała Nr 2/2019  Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych (czytaj treść)

artykuł nr 3

Wykaz okręgów wyborczych w wyborach do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

  • Uchwała Nr 33/V/2019 Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wykazu okręgów wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej (czytaj treść)
artykuł nr 4

Spis uprawnionych do głosowania w wyborach

Spis uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Grodziskim, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. zostanie udostępniony w Urzędzie Gminy Żabia Wola (pokój nr 14) od dnia 17 czerwca 2019 r.
artykuł nr 5

Formularze dokumentów dla kandydatów

-> na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej -> na członków Komisji Okręgowej
Dostępne kategorie:
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 8 (2020)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 9 (2020)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
Wybory sołeckie (2019-2023)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015)
Wybory sołeckie (2015-2019)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2014)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011)
Wybory sołeckie (2011-2015)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2010)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/
Wybory sołeckie /2007 r./
Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./
Wybory samorządowe 2006
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004)