artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 23...

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15...

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych