artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Żabia Wola wybranych w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 29 września 2019 r.

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Żabia Wola

Dostępne kategorie:
Wójt
Radni