artykuł nr 1

Uchwała 8/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w...

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.