artykuł nr 1

Informacja

o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli oraz dyżurach pełnionych przez członków Komisji
artykuł nr 2

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 2 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

czytaj treść

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

czytaj treść

artykuł nr 3

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej...

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
artykuł nr 4

Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 11 września 2018 r.

 • Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 11 września 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. czytaj treść
 • Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 11 września 2018 r. 
  w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.czytaj treść
 • Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 11 września 2018 r. 

  w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej
  w Żabiej Woliczytaj treść

 • Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 11 września 2018 r. 

  w sprawie ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woliczytaj treść

artykuł nr 5

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II...

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.