artykuł nr 1

Wykaz Komitetów Wyborczych

Wykaz komitetów wyborczych
zarejestrowanych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. dostępny jest na stronie wybory2018.pkw.gov.pl

 

 

artykuł nr 2

KOMUNIKAT z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.