artykuł nr 1

PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA

PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE

UCHWAŁA NR 12/XXXIII/2018 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

czytaj treść

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, wyborów burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

czytaj treść

PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OBWODY GŁOSOWANIA

UCHWAŁA NR 13/XXXIII/2018 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

czytaj treść

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 sierpnia 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

czytaj treść

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 12 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

czytaj treść

artykuł nr 2

PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE

PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

czytaj treść

artykuł nr 3

PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE

PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

czytaj treść