artykuł nr 1

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 73/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
artykuł nr 3

ZASADY POWOŁYWANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 2 października 2015r. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Żabia Wola (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.