artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24...

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 23...

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia...

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.