artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 sierpnia 2015 r.

  w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Ojrzanowie

czytaj publikację »

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 64/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 sierpnia 2015 r.

 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum

czytaj publikację »

artykuł nr 3

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

 zobacz

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 58/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum
artykuł nr 5

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji obwodowych komisji do spraw referendum przyjmowane będą do dnia 7 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Żabia Wola - pok nr 1 (w godzinach pracy Urzędu Gminy).

Kandydatami na członków obwodowych komisji do spraw referendum zgłaszanymi przez uprawnione podmioty tj. partie polityczne, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz fundacje, które otrzymają od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie uprawniające do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Żabia Wola.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na druku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji. 

Formularz zgłoszenia kandydatów