artykuł nr 1

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w gm. Żabia Wola

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
artykuł nr 3

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. przyjmowane będą do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Żabia Wola - pok nr 1 (w godzinach pracy Urzędu Gminy).
artykuł nr 4

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
DOTYCZĄCE UDZIAŁU
W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

     Państwowa Komisja Wyborcza nie prowadzi rekrutacji kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Obwodową komisję wyborczą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołuje spośród wyborców wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) komitetów wyborczych mających zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.

(czytaj pełną treść)

 

Wykaz komitetów wyborczych 
mających zarejestrowanego kandydata na Prezydenta RP