artykuł nr 1

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu

  • Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. (czytaj)
     
  • Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r., w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (czytaj)

 

artykuł nr 2

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 maja 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r. kandydują:

  1. DUDA Andrzej Sebastian
  2. KOMOROWSKI Bronisław Maria

Zastępca Przewodniczącego  
Państwowej Komisji Wyborczej
(-)Sylwester Marciniak  

artykuł nr 3

Informacje PKW

artykuł nr 4

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze może głosować korespondencyjnie. Termin zgłaszania przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 kwietnia 2015 r.
artykuł nr 5

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Wójt Gminy Żabia Wola informuje, że został sporządzony spis wyborców dla potrzeb Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.

Spis ten jest udostępniany do wglądu, do 4 maja br., w pokoju nr 1, w dniach:

  • w poniedziałki w godz. 9:00 do 18.00
  • wt.- czw. godz. 8.00 – 16.00
  • w piątki w godz. 9:00 do 15.00.

Każdy wyborca po złożeniu pisemnego wniosku może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Do dnia 05 maja 2015r. wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać korespondencyjnie do Urzędu Gminy.

Wzory wniosków o udostepnienie lub dopisanie do spisu wyborców dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola lub bezpośrednio u pracownika Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Żabia Wola.