artykuł nr 1

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 38 w Żabiej Woli

artykuł nr 2

DOKUMENTY DLA KANDYDATA DO REJESTRACJI:

Dokumenty dla kandydata do rejestracji:

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Powiatowej MIR
  • wzór zgłoszenia stosowany w przypadku, gdy kandydat dokonuje zgłoszenia osobiście
  • wzór zgłoszenia, stosowany w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata
  • upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury
  • wzór zgłoszenia, stosowany w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba prawna
  • upoważnienie do zgłoszenia kandydata, udzielane przez uprawniony organ osoby prawnej
  • wzór listy osób popierających zgłoszenie kandydatury
  • instrukcja wypełniania listy poparcia dla kandydata
artykuł nr 3

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH

  • Uchwała nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych  zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych (czytaj)
  • Ogłoszenie o wyborach (czytaj)