artykuł nr 1

Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach

artykuł nr 2

Obwieszczenia o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych

  • OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Żabiej Woli z dnia 21 października 2014 r.w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (czytaj)

  • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów na obbszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Warszawie (czytaj)

  • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (czytaj)