artykuł nr 1

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 28 listopada 2014 r.

 INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Żabiej Woli
z dnia 28 listopada 2014 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli będzie pełniła dyżur w związku z ponownym głosowaniem w Wyborach Wójta Gminy Żabia Wola w dniu 30 listopada 2014 r.:

  • w dniu 29 listopada 2014 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 14.00;
  • w dniu 30 listopada (niedziela) od godz. 6.00 do czasu zakończenia czynności.
     
tel: 46 857 81 81 wew. 35 i 24
Przewodniczący                  
Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli
Ewa Maria Grzywna                
artykuł nr 2

Uchwała Nr 14/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w...

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w Wyborach Wójta Gminy Żabia Wola w dniu 30 listopada 2014 roku
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 13/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w...

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
artykuł nr 4

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 14 listopada 2014 r.

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Żabiej Woli
z dnia 14 listopada 2014 r.

Gminna w Żabiej Woli będzie pełniła dyżur w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.

  • w dniu 15 listopada 2014 r. (sobota) od godz. 9.00 do godz. 19.00;
  • w dniu 16 listopada (niedziela) od godz. 5.00 do czasu zakończenia czynności.
     

Przewodniczący                    
Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli
Ewa Maria Grzywna                

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej...

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Żabia Wola w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.