artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze

PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE 

  • Uchwała Nr 43/XX/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze (czytaj treść)

  • Uchwała Nr 52/XXI/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze (czytaj treść)

  • UCHWAŁA Nr 13/XXXV/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia opisu granic okręgów przyjętych Uchwałą Nr 43/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze (czytaj treść)
 
PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OBWODY GŁOSOWANIA
 
  • Uchwała Nr 53/XXI/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (czytaj treść)
     
  • UCHWAŁA Nr 14/XXXV/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia opisu granic obwodów przyjętych Uchwałą Nr 53/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (czytaj treść)