artykuł nr 1

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia...

o liczbie mieszkańców w gminach na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Warszawie według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w celu ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
artykuł nr 2

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia...

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomieo o utworzeniu komitetów wyborczych
artykuł nr 3

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

  • Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach (czytaj publikację)

 

artykuł nr 4

PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl