artykuł nr 1

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.