artykuł nr 1

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 5 maja 2014 r.

 Zarządzenie Nr 33/2014
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 5 maja 2014 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

czytaj dalej

artykuł nr 3

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. przyjmowane będą do dnia 2 maja 2014 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Żabia Wola - pok nr 1 (w godzinach pracy Urzędu Gminy)
artykuł nr 4

WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

czytaj treść dokumentu

artykuł nr 5

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

czytaj treść dokumentu