artykuł nr 1

WIZUALIZACJA WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

artykuł nr 2

SPIS WYBORCÓW

Wójt Gminy Żabia Wola informuje, że został sporządzony spis wyborców dla potrzeb wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r. Spis ten jest udostępniany do wglądu, do 16 maja br., w pokoju nr 1, w godz. 8.00 – 16.00 , a w poniedziałki w godz. 9:00 do 17.00.

artykuł nr 3

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza do dnia 5 maja 2014r.

artykuł nr 4

PEŁNOMOCNICTWO

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 15 maja 2014r. 

artykuł nr 5

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Zaświadczenie uprawniające do głosowania otrzymuje wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów. Zaświadczenie takie wyborca otrzymuje na wniosek złożony pisemnie. Otrzymany dokument upoważnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju.