artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 Wójta Gminy Żabia Wola z...

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Żabia Wola
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 19 maja 2014 r.

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 81/2014 Wójta Gminy Żabia Wola z...

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Żabia Wola.
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 82/2014 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2014 r.
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE Nr 80/2014 Wójta Gminy Żabia Wola z...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Jastrzębnik.