artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 26 listopada 2013 roku w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminyupoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.