artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola, zwołana na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Gminy Żabia Wola, odbyła się w dniu 19 sierpnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola. W obradach udział wzięło 11 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.