artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 28 grudnia 2010 roku w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 2

UCHWAŁA PODJĘTA NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola, zwołana na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Gminy Żabia Wola, odbyła się w dniu 22 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola. W obradach udział wzięło 8 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA II SESJI RADY GMINY ŻABIA...

II Sesja Rady Gminy zwołana na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym odbyła się w dniu 1 grudnia 2010 roku w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA I SESJI RADY GMINY ŻABIA...

I Sesja Rady Gminy zwołana na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym odbyła się w dniu 1 grudnia 2010 roku w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Dostępne kategorie:
grudzień