artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA UROCZYSTEJ SESJI RADY GMINY...

Uroczysta Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 26 października 2010 roku w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.