artykuł nr 1

Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej