artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 30 czerwca 2009 roku w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 22 czerwca 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.