artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 36/2007

WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 12 listopada 2007 r.


w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 179 i 181 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./


Wójt Gminy Żabia Wola zarządza co następuje:

§1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z objaśnieniami, prognozę łacznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata nastepne oraz informację o stanie mienia komunalnego (w załączeniu) przedstawić:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
  2. Radzie Gminy Żabia Wola

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

174.060 KB
537.809 KB
57.930 KB